Wyszukiwarka

Cena od

do

Twój koszyk

Ilość przedmiotów: 0

O wartości: 0,00 pln

Twój koszyk jest pusty

Informacje

Regulamin

Zwroty

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Postanowienia ogólne
 
1. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem www.skrzynie.net.pl jest  Cortez Sp. z o.o
wpis do KRS numer: 0000352993. Numer NIP: 627-269-63-84; 
REGON 241532240 z siedzibą 41-500 Chorzów, ul. Targowa 5, budynek nr 7.
 
2. Zamówienia w sklepie internetowym są realizowane wyłącznie na terenie Polski. Zamówienia należy składać w języku polskim. Oferta sklepu internetowego obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem pkt 3.
 
3. Sklep internetowy warunkowo dopuszcza możliwość realizowania zamówień z krajów Wspólnoty Europejskiej dokonując indywidualnego potwierdzenia zamówienia obejmującego między innymi koszty dostarczenia towarów obciążające Klienta.
 
4. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.
 
5. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Przy wysyłce towarów na terenie Polski ceny nie są obciążane żadnymi dodatkowymi opłatami lub podatkami.
 
  Zawarcie umowy
 
1. Zawarcie umowy sprzedaży następuje poprzez poniżej wymienione zdarzenia: 
1) Potwierdzenie przez Kupującego prawidłowo wypełnionego Formularza. 
2) Potwierdzenie przez Sprzedawcę zawarcia umowy sprzedaży. 
2. Z chwilą potwierdzenia, o którym mowa w pkt. II.1.2. dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży, przy czym za datę zawarcia umowy przyjmuje się datę przesłania Formularza, o którym mowa w pkt. II.1.1. 
3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu, umożliwiającego naszemu pracownikowi weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Po przyjęciu zamówienia sprzedawca potwierdzi je telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić.
4. Formularze przesłane przez Kupującego w soboty oraz niedzielę i święta będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w celu ich potwierdzenia w pierwszym dniu roboczym następującym po ww. dniach wolnych. 
5. Sprzedawca może odmówić zawarcia umowy w przypadku nieprawidłowego wypełnienia Formularza, 
a w szczególności podania w Formularzu danych nieprawdziwych lub niepełnych tzn. w których brakuje numeru telefonu lub adresu e-mail. Są one niezbędne do potwierdzenia zamówienia.
6. W przypadku odmowy zawarcia umowy sprzedaży Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi  o powyższym Kupującego.
7. Zawartość witryny internetowej sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego (pełni jedynie rolę informacji handlowej), a zatem złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient, składając zamówienie, składa ofertę kupna zamawianych przedmiotów, zgodnie z informacją na ich temat znajdującą          się w momencie zamówienia na witrynie sklepu.
 
Składanie zamówienia 
 
1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
2. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową (sklep internetowy), jak również pocztą elektroniczną: biuro@cortez.com.pl, telefonicznie: (032) 249-15-15. Możliwe jest również pisemne złożenie zamówienia poprzez pocztę tradycyjną (listem poleconym). Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową lub pocztową przez obsługę sklepu, w ciągu 24 godzin w przypadku dni roboczych. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w następnym dniu roboczym od zaksięgowania na rachunku wpłaty. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza adresowego.
3. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna.
4. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta. Również inne elementy oferty, jak zawartość zestawu, koszt dostawy oraz wszelkie pozostałe warunki są wiążące dla stron zgodnie z ich treścią  z momentu złożenia zamówienia przez klienta.
5. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest  w chwili, gdy cały zamówiony przez Klienta towar jest skompletowany i gotowy do wysyłki.
6. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia. Klient może wycofać złożone zamówienie mailem wysłanym na adres biuro@cortez.com.pl do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia.
7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 
Realizacja zamówienia
 
1. Dostawa towaru odbywa się w sposób określony w zamówieniu. Zamawiając towar w sklepie internetowym 
Klient otrzymuje przesyłkę pod wskazany adres.
2. Przy każdym towarze podany jest czas jego wykonania. Jest to czas od rozpoczęcia realizacji zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów ze sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze (bez sobót i niedziel, oraz świąt). Zamówienie na towary o różnym czasie wykonania wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.  UWAGA! Jeżeli Klientowi zależy na skróceniu czasu zamówienia należy informację o tym wpisać w polu “Twój komentarz” w koszyku. Po sprawdzeniu możliwości skrócenia czasu realizacji zamówienia prześlemy odpowiednią informację.
3. Dostawa pocztą (przesyłka priorytetowa) oznacza od 1 do 3 dni roboczych od wysłania towaru dla paczki ekonomicznej jest to od 3 do 7dni roboczych. Przesyłka wysłana firmą kurierską są dostarczane w ciągu dwóch dni roboczych przy czym większość już pierwszego dnia. W przypadku chwilowego braku zamówionego towaru w magazynie czas ten może się wydłużyć. O takim przypadku klient każdorazowo jest informowany, pocztą elektroniczną lub telefonicznie, niezwłocznie po złożeniu zamówienia. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane 
z klientem indywidualnie.
4. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej (zamówienia do wartości 600 PLN). Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (od 10,00 PLN w przypadku dostawy za pośrednictwem Poczty Polskiej, od 19,50 PLN w przypadku dostawy kurierskiej). Według regulaminu prowadzimy sprzedaż tylko na terenie Polski.
 
Płatności
 
1. Płatność ceny nabycia towaru może być dokonana na podstawie jednej z poniżej wymienionych form: 
1) Paczka pobraniowa - płatność do rąk dostawcy w momencie dostawy towaru. 
2) Przelew bankowy z podanym w tytule numerem zamówienia w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Formularza na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony w: 
Alior Bank S.A. 
Numer rachunku 43 2490 0005 0000 4520 2547 8914 
Cortez Sp. z o.o. ul. Targowa 5, budynek nr 7, 41-500 Chorzów.
3) Karta kredytowa- autoryzacja on-line oparta na pełnym szyfrowaniu połączenia (protokół SSL z możliwością wykorzystania 128 bitowego klucza szyfrującego). 
 
Odbiór przesyłki
 
1. Zasady postępowania przy realizacji dostawy:
Codziennie od poniedziałku do piątku około godz. 15 kurier odbiera wszystkie przesyłki zaplanowane do wysłania na ten dzień. Przesyłki są doręczane w następnym dniu roboczym pod wskazany przez Klienta w zamówieniu adres. Przesyłki dostarczane  są w godzinach 10-16. Jeśli kurier nie zastanie nikogo w domu, trzykrotnie awizuje paczkę zanim zostanie ona zwrócona do nadawcy. Nie ma możliwości poproszenia kuriera  by dostarczył przesyłkę o konkretnej godzinie. Jeśli obawiasz się, że w tych godzinach nie będziesz mógł odebrać paczki, możesz podać inny adres dostawy, pod którym jesteś pewien, że ktoś będzie – np. do pracy. Można tam zadzwonić i po podaniu numeru przesyłki zorientować się kiedy zostanie mniej więcej dostarczona.
2. Przed odbiorem przesyłki od kuriera należy sprawdzić ją dwa razy czy nie doszło do jej uszkodzenia. W razie wątpliwości należy wypełnić formularz reklamacyjny, który powinien posiadać przy sobie kurier. 
3. Dowód zakupu (oryginał faktury VAT) jest dołączany do przesyłki.
 
Reklamacje i zwrot
 
1. Wszelkie towary dostępne w sklepie internetowym są towarami fabrycznie nowymi, sprawnymi oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Objęte są dożywotnią gwarancją firmy.
2. W przypadku towarów wadliwych, uszkodzonych fabrycznie bądź niekompletnych, gwarantujemy ich wymianę na towar wolny od wad, pod warunkiem zgłoszenia uszkodzenia w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki. 
W przypadku wyczerpania zapasów, sklep gwarantuje zamianę na inne produkty, bądź ekwiwalent pieniężny  w wysokości zamówionego towaru.
3. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient zauważy w nim wady techniczne lub inne niesprawności towar w ramach reklamacji należy odesłać wraz z fakturą zakupu oraz kartą gwarancyjną na adres: Cortez Sp. z o.o. ul. Targowa 5, budynek nr 7 41-500 Chorzów
4. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej do 14 dni od ich wpłynięcia.
5. Towar wadliwy zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy jeśli naprawa nie będzie możliwa.
6. Gwarancja produktów nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, spowodowanych działaniem z zewnątrz m. in. podczas transportu. Prosimy uprzejmie o sprawdzenie paczki w obecności kuriera.

Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie w formie pisemnej, formie elektronicznej (e-mail) lub wypełniając stosowny formularz online, w terminie 14 dni (art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r., poz. 827). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi- od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz pouczenie stanowią odpowiednio Załącznik Nr 1 oraz Nr 2 do niniejszego Regulaminu.
2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu,
3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy,
4. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności dokonanej przez Klienta do czasu otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej nadesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej,
5. Usługodawca niezwłocznie prześle Klientowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w formie elektronicznej,
6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy,
7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;


Ochrona danych osobowych Klientów
 
1. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Cortez Sp. z o.o. ul. Targowa 5, budynek nr 7, 41-500 Chorzów (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
2. Dane osobowe Klienta chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom są konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług.
3. Każdy Klient, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres administratora biuro@cortez.com.pl. 
 
Postanowienia końcowe
 
1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
1)  sposób w jaki Kupujący korzystają z strony www, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki; 
2)  szybkość przesyłania danych i wynikającą z ograniczeń technicznych i rodzajów łącz transmisyjnych; 
3)  brak transmisji lub przekłamania danych, wynikłe z niezgodności urządzeń technicznych lub oprogramowania zastosowanego przez Kupującego.
2. W sprawach nie uregulowanych powyższym niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.
4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01 styczeń 2011 r.

 

Kontakt

Cortez Sp. z o.o.
ul. Targowa 5 (bud. nr 7)
41-500 Chorzów
 
+48 32 249 15 15
+48 32 249 15 16
 
+48 32 249 15 17
 


 
NIP: 6272696384
KRS: 0000352993
REGON: 241532240
Strona główna Promocje Regulamin Logowanie Rejestracja Kontakt sklepy internetowe

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności. Ukryj informację.